Onze visie

In het schooljaar 2019-2020 is het herzien van onze visie een speerpunt in de schoolontwikkeling. De afgelopen jaren is er op diverse manieren geïnvesteerd in de ontwikkeling en kwaliteit van het onderwijs. Ook een nieuwe naam en een nieuw logo was hier onderdeel van. Op dit moment blijft de vraag actueel, op welke wijze wij vanuit een gezamenlijke onderbouwde visie het onderwijs beter kunnen laten aansluiten op de onderwijsbehoeften van de kinderen van bs. Tungelder. In een teamtraject gaan we dit schooljaar verder vormgeven. Hoe ziet de visie er in de praktijk uit?  
 

We zijn een plek waar kinderen en teamleden geprikkeld worden om zich te ontwikkelen op alle gebieden. We kijken naar de behoeften van de kinderen en passen onze rol als leerkracht hierop aan. De school is voor ons een plek waar kinderen, ouders en leerkrachten graag komen en zich veilig voelen. Mogelijkheden om elkaar te laten zien welke talenten we hebben ontwikkeld worden steeds meer benut. We ervaren een sterke cohesie met ouders en samenwerkingspartners en spreken wederzijdse verwachtingen naar elkaar uit in de start van het schooljaar.  
We werken vanuit de volgende kernwaarden: Vertrouwen, plezier, betrokken en structuur.

 

Cookie instellingen