MR en het Oudercomité

MR (medezeggenschapsraad) leden van Bs Tungelder
Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Meepraten over verschillende onderwerpen is dan ook de rol van de medezeggenschapsraad. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de MR voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de MR een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school. 

Leden MR:
Anne-Marie Heijckers Personeelslid, Voorzitter
Paul Nijssen Personeelslid
Inge Rutten Ouderlid
Maartje Lambers Ouderlid, Secretaris

Het MR regelement en statuut wordt gedeeld via het Ouderportaal. 


Oudercomité van Bs Tungelder
Het oudercomité is een schakel tussen school en ouders. Zij wil zich inzetten voor zaken, die niet aan een individueel kind gekoppeld zijn, maar een meer algemeen karakter dragen.
Dit kan viariëren van het organiseren van het Sinterklaasfeest tot het opzetten of meewerken aan een project en het versieren van de school in een bepaald thema.
Verder houdt het oudercomité contact met de schoolfotograaf, die één keer per jaar foto's maakt van de leerlingen en groepen.
Het oudercomité wordt gekozen op en door de jaarlijkse ledenvergadering.

Leden van het Oudercomité
  Voorzitter, secretaris
Evy Custers Penningmeester 
Jolanda Caris Lid
Amy van Dongen Lid
Gwenny Meulen Lid
Esther Geelen Lid
Nathalie Bergh Lid
Anouk Hebben Lid
Sandra Leijssen Lid
Mandy Schatzinger Lid

Regelmatig vergaderen de leden van het oudercomité. Plaats en tijdstip van deze vergaderingen wordt door de leden onderling overlegd en gepland.
Het financieel jaarverslag wordt op school ter inzage gelegd. Deze datum wordt aan u bekend gemaakt t.z.t. 
 
Cookie instellingen